Bijeenkomsten

Tweemaal per jaar, in het voor- en het najaar, organiseert de NVMS een ledenbijeenkomst, waarbij wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van massaspectrometrie centraal staan. Individuele leden ontvangen per e-mail uitnodigingen voor de voor- en najaarsbijeenkomsten.

De NVMS voorjaarsbijeenkomst 2014 zal plaatsvinden van 13-15 april 2014 in Abdij Rolduc te Kerkrade. Deze bijeenkomst zal in het teken staan van het 50-jarig bestaan van de vereniging. Meer informatie is hier te vinden.

Andere (inter)nationale conferenties en symposia

Taal / Language
Follow Us
facebooktwitterlinkedin